Wednesday, May 21, 2008

PENGENALAN KEPADA PENGAJIAN AM

PENGAJIAN AM

Mata pelajaran wajib dan amat penting untuk semua pelajar tingkatan 6. Pelajar sekurang-kurangnya memperoleh Gred C untuk lulus mata pelajaran ini. Mesti lulus kedua-dua kertas, jika lulus sebahagian sahaja dikira gagal.

KERTAS 1
  • Kenegaraan
  • Pengetahuan Am
  • Penyelesaian Masalah

KERTAS 2

  • Bahagian A - Esei Laras Sastera
  • Bahagian B - Esei Laras Sains
  • Bahagian C - Petikan Sastera, Petikan Sains
  • Bahagian D - Mengalihkan

PENGENALAN KEPADA PENGAJIAN AM

AssalamualaikumBlog Panitia Pengajian Am dibina atas dasar untuk menolong pelajar di dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah.